FREE SHIPPING WORLWIDE FOR ORDERS OVER 300 €

 

1.      Cookie banner - αναδυόμενο παράθυρο (pop up)

Το cookie banner πρέπει να εμφανίζεται κατά την είσοδο του επισκέπτη στον ιστότοπο και να ενημερώνει τον επισκέπτη για την χρήση των cookies. Μέσω αυτού πρέπει να λαμβάνεται η συγκατάθεση του επισκέπτη στη χρήση των cookies.

Προτείνουμε το εξής λεκτικό για το πρώτο επίπεδο (first layer) της ενημέρωσης:

We use cookies to ensure the proper functioning of our website. With your consent we will use cookies for analytical and marketing purposes. For more information about cookies, please visit our Cookies Policy (hyperlink). By clicking “Accept all”, you consent to the use of all cookies. To set your preferences, please click “Cookie Settings”. By clicking “Reject all”, you reject the use of all the non-necessary cookies. You can withdraw your consent at any time.

 Accept all Cookie Settings Reject all

Ρυθμίσεις cookies

Αφού πατήσει ο χρήστης στο πεδίο “Cookie settings” θα πρέπει να οδηγείται σε ένα παράθυρο, το οποίο να παρέχει τις εξής πληροφορίες:

Να αναφέρονται τα cookies ανά κατηγορίες με σύντομη αναφορά για τη λειτουργία του κάθε cookie και ένα tick box ή οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός που να παρέχει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε κάθε κατηγορία έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει ο χρήστης ποια Cookies επιθυμεί. Τα πεδία δεν πρέπει να είναι προεπιλεγμένα, εκτός από τα απολύτως αναγκαία Cookies τα οποία μπορούν να είναι μονίμως ενεργοποιημένα και δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη για τη χρήση τους.

Μας ενημερώσατε πως θα χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:

Strictly Necessary Cookies:

These cookies are necessary for the correct functioning of the website. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies are always active, and, according to the applicable law, we do not need your consent to use them.

Performance Cookies (Statistics Cookies)

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our website. They help us to know which pages are the most and least popular and how users move around the website.

Marketing Cookies (Targeting Cookies)

“Marketing Cookies” track users across websites to deliver advertisements more relevant to them and their interests (targeted advertising). These cookies include “Social Media Cookies” which are set by Social Media platforms such as Facebook and YouTube.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόνο το πεδίο των απολύτως απαραίτητων cookies μπορεί να είναι προεπιλεγμένο. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες θα πρέπει να ενεργοποιούνται με θετική ενέργεια του χρήστη.

Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο “I confirm my preferences” για να αποθηκεύονται οι επιλογές του χρήστη. Εάν δεν ενεργοποιήσει καμία κατηγορία cookies, το πάτημα αυτού του πεδίου θα ισοδυναμεί με απόρριψη όλων των μη απαραίτητων cookies.

2.      Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπως αναφέρουμε και σε σχετικό σχόλιο στην Cookies Policy, o ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει εργαλείο (π.χ. υπό την ονομασία Cookies Settings) το οποίο να επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τις προτιμήσεις του αναφορικά με τα cookies ή να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του. Το σχετικό εργαλείο μπορεί να είναι διαθέσιμο δίπλα από εκεί που έχει τοποθετηθεί στην αρχική του ιστοτόπου (π.χ. στο footer) το Cookies Policy.

3.      Γενικές οδηγίες

Σας παραθέτουμε γενικές οδηγίες που έχει θέσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

(α) Το περιεχόμενο της ενημέρωσης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο ανεξαρτήτως της τερματικής συσκευής από όπου γίνεται η πρόσβαση (φορητή ή σταθερή συσκευή). Η ΑΠΔΠΧ το θεωρεί κακή πρακτική όταν το κείμενο της ενημέρωσης για τα cookies δεν είναι ευανάγνωστο λόγω της μη προσαρμογής στο είδος της τερματικής συσκευής  από όπου γίνεται η πρόσβαση (φορητή ή σταθερή συσκευή).

(β) Ελλείψει οποιασδήποτε εκδήλωσης επιλογής (ούτε αποδοχής ούτε απόρριψης), δεν πρέπει να γίνεται χρήση κανενός μη απαραίτητου cookie. Το κλείσιμο του αναδυόμενου παραθύρου/ενημερωτικού πλαισίου ή η συνέχιση πλοήγησης ή το κύλισμα (scrolling) μετά την εμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου δεν πρέπει να οδηγούν σε χρήση των μη απαραίτητων cookies.

(γ) Ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία με τον οποίο τη δήλωσε. Η ΑΠΔΠΧ το θεωρεί κακή πρακτική όταν μετά την αποδοχή ή την απόρριψη από το χρήστη, δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής των προτιμήσεών του και μπορεί να πραγματοποιηθεί η εν λόγω αλλαγή μόνο μέσω αλλαγής ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ιστού.

(δ) Για να διασφαλιστεί ότι ο χρήστης δεν έχει επηρεαστεί από επιλογές σχεδιασμού υπέρ της επιλογής αποδοχής έναντι της επιλογής απόρριψης, συνιστάται η χρήση κουμπιών και γραμματοσειράς ίδιου μεγέθους, τονισμού και χρώματος, που να προσφέρει την ίδια ευκολία ανάγνωσης. Η ΑΠΔΠΧ το θεωρεί κακή πρακτική όταν το μέγεθος και το χρώμα του κουμπιού «αποδοχή» ή «συγκατάθεση» προδιαθέτει έντονα το χρήστη στην επιλογή του, π.χ. είναι πολύ μεγάλο και με έντονο χρώμα ή/και είναι προεπιλεγμένο.

(ε) Ανεξαρτήτως αποδοχής ή απόρριψης των cookies, η επανεμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου, ώστε να ερωτηθεί ξανά ο χρήστης, πρέπει να γίνεται μετά από τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, η διάρκεια «τήρησης» της επιλογής του χρήστη είναι η ίδια είτε ο χρήστης απορρίψει είτε αποδεχτεί τα cookies. Εξυπακούεται ότι η χρήση cookie για την αποθήκευση αυτής της επιλογής ενός χρήστη εντάσσεται στα τεχνικά απαραίτητα. Η ΑΠΔΠΧ το θεωρεί κακή πρακτική όταν στην περίπτωση απόρριψης των cookies, ο χρήστης καλείται συνεχώς μέσω του αναδυόμενου παραθύρου να κάνει νέα επιλογή και δεν ισχύει το ίδιο όταν αποδεχτεί, αφού η επιλογή του αυτή διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Β. Αγορά προϊόντος

Στο στάδιο του check out θα πρέπει ο χρήστης να αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και να ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Πολιτική Απορρήτου. Αυτό θα υλοποιηθεί ως εξής:

Στο στάδιο που ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του παρακαλούμε να προστεθεί ένα checkbox με το παρακάτω λεκτικό:

       “By checking this box, Ι accept the Terms of Use (hyperlink) and I confirm that I have read the Privacy Policy (hyperlink)”

Επίσης υπάρχει ήδη ένα checkbox για εγγραφή χρήστη στο newsletter ως εξής:

Αρχικά, το checkbox δεν πρέπει να είναι προεπιλεγμένο. Απαιτείται σαφής θετική ενέργεια του χρήστη για την παροχή συγκατάθεσης. Προτείνουμε το checkbox αυτό να τοποθετηθεί κάτω από το checkbox της αποδοχής των Όρων Χρήσης και να αντικατασταθεί το λεκτικό ως εξής:

 “Ι agree to receive emails about IPHIS news and offers and I consent to the processing of my personal

Γ. Contact form

H φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου αυτή τη στιγμή έχει την εξής μορφή:

Πριν πατήσει ο χρήστης «Send» θα πρέπει να συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του. Γι’ αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να προστεθεί ένα checkbox με το εξής λεκτικό:

  • By checking this box, Ι consent to the processing of my personal data according to the Privacy Policy (hyperlink)”

Δ. NEWSLETTER

Αυτή τη στιγμή το σημείο που ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο newsletter στην αρχική σελίδα έχει την εξής μορφή:

Πριν ολοκληρώσει ο χρήστης την εγγραφή του στο Newsletter, θα πρέπει να συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων του. Γι’ αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να προστεθεί ένα checkbox με το εξής λεκτικό:

  • Ι agree to be notified about IPHIS news and exclusive offers and I consent to the processing of my personal data according the Privacy Policy (hyperlink)”.

Διαδικασία επιβεβαιωμένης συγκατάθεσης (double opt-in)

Αµέσως µετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ένα χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να λαµβάνει ένα αρχικό, αυτοµατοποιηµένο, µήνυµα στην διεύθυνση αυτήμ µε το οποίο γίνεται η επιβεβαίωση των στοιχείων του και του ζητείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου. Ενδεικτικά παραθέτουμε την παρακάτω µορφή:

From: newsletter@iphisthelabel.com

Θέµα: Newsletter Subscription – IPHIS

You receive this message after asking to subscribe to the newsletter of IPHIS. If you want to complete the subscription, please click on the following link in 7 days: ……………………(link).

If you do not complete this step in 7 days, we will delete your email address from our list. For more information, please visit our Privacy Policy (link)

Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσης του µε τον τρόπο που αναφέρεται στο αρχικό µήνυµα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί να στείλει νέο αυτόµατο µήνυµα, µε το οποίο θα ενηµερώνεται ο χρήστης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να διαγραφεί εφόσον το επιθυµεί από τη λίστα αποδεκτών του υπεύθυνου επεξεργασίας (ανάκληση της συγκατάθεσης). Το µήνυµα µπορεί να έχει την παρακάτω µορφή:

From: newsletter@iphisthelabel.com

Θέµα: Successful Newsletter Subscription – IPHIS

Thank you for subscribing to the Newsletter of IPHIS! In case you want to unsubscribe, please click on the following link: ………………

This link will be included in each message you receive from IPHIS.

Ε. CHAT

Πριν την αποστολή του μηνύματος θα πρέπει ο χρήστης να αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και να ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Πολιτική Απορρήτου. Αυτό θα υλοποιηθεί ως εξής:

Παρακαλούμε να προστεθεί ένα checkbox με το παρακάτω λεκτικό:

        “By checking this box, Ι accept the Terms of Use (hyperlink) and I confirm that I have read the Privacy Policy (hyperlink)

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Όταν ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό θα πρέπει να αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και να ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Πολιτική Απορρήτου. Αυτό θα υλοποιηθεί ως εξής:

Πριν το πεδίο «Create» παρακαλούμε να προστεθεί ένα checkbox με το παρακάτω λεκτικό:

       “By checking this box, Ι accept the Terms of Use (hyperlink) and I confirm that I have read the Privacy Policy (hyperlink)”